Jerzy Stanisław Madej

Senator z województwa koszalińskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Jerzego Madeja

Senator I kadencji Senatu RP


Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska  [o komisji]
Członek:
Komisji Obrony Narodowej
 [o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Integracji Europejskiej
 [o komisji]

Biogram