Kazimierz Poniatowski

Senator z województwa krośnieńskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Porozumienie Obywatelskie Centrum


Członek:
Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej
[o komisji]
Komisji Rolnictwa [o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiajacego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami członkowskimi a Rzecząpospolitą Polską [o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do spraw Integracji Europejskiej [o komisji]

Biogram