Mieczysław Włodyka

Zmarł 14.02.2017 r.
Senator z województwa słupskiego

Kandydat Wojewódzkiego Komitetu Wyborczego
PSL - Sojusz Programowy w Słupsku


Członek:
Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych
 [o komisji]
Komisji Rolnictwa  [o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia sprawozdania Pństowej Komisji Wyborczej z wyborów do Senatu  [o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do spraw Górnictwa  [o komisji]

Biogram