Jerzy Adam Stępień

Senator z województwa kieleckiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
porozumienie Obywatelskie Centrum

Senator I kadencji Senatu RP


Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej [o komisji]
Członek:
Komisji Konstytucyjnej
[o komisji]
Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego [o komisji]

Biogram