Krzysztof Paweł Pawłowski

Senator z województwa nowosądeckiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Partii Chrześcijańskich Demokratów

Senator I kadencji Senatu RP


Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiajacego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Rzeczapospolitą Polską [o komisji]
Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Integracji Europejskiej [o komisji]
Członek:
Komisji Gospodarki Narodowej
[o komisji]
Komisji Spraw Zagranicznych [o komisji]

Biogram