Stefan Śnieżko

Senator z województwa olsztyńskiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
Kongresu Liberalno - Demokratycznego


Przewodniczący Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich [o komisji]
Członek:
Komisji Praw Człowieka i Praworządności
[o komisji]
Komisji Spraw Zagranicznych [o komisji]
Komisji Nadzwyczajna do rozpatrzenia sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów do Senatu [o komisji]
Komisji Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego [o komisji]

Biogram