Marek Jan Czemplik

Senator z województwa kaliskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
"Unia Demokratyczna"


Zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej [o komisji]
Członek:
Komisji Konstytucyjnej
[o komisji]
Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego
[o komisji]>

Biogram