Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 31.08.2011 r.

81. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

27, 28 i 29 lipca 2011 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 29 lipca 2011 r. wprowadził poprawki (18) do ustawy.
druki sejmowe nr 3786, do druku nr 3786, do druku nr 3786, do druku nr 3786, do druku nr 3786, 4183, 4183-A, do druku 4183-A
druki senackie nr 1282, 1282 A, 1282 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 27 lipca 2011 r. wprowadził poprawki (17) do ustawy.

druki sejmowe nr 4159, do druku nr 4159, do druku nr 4159, do druku nr 4159, 4311, 4311-A
druki senackie nr 1278, 1278 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2010 roku.
Senat w dniu 27 lipca 2011 r. zapoznał się z Informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2010 roku.
druk senacki nr 1181
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nasiennictwie.
Senat w dniu 29 lipca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4114, 4213, do druku nr 4213, 4213-A
druki senackie nr 1284, 1284 A, 1284 Z
uchwała
opinia
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.
Senat w dniu 29 lipca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3603, do druku nr 3603, do druku nr 3603, 4318, 4338, do druku nr 4338, 4338 A, do druku nr 4338-A
druki senackie nr 1285, 1285 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa.
Senat w dniu 29 lipca 2011 r. wprowadził poprawki (17) do ustawy.
druki sejmowe nr 3754, do druku nr 3754, do druku nr 3754, do druku nr 3754, do druku nr 3754, do druku nr 3754, do druku nr 3754, 4302
druki senackie nr 1273, 1273 A, 1273 B, 1273 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 29 lipca 2011 r. wprowadził poprawki (83) do ustawy.
druki sejmowe nr 3655, do druku nr 3655, 3361, do druku nr 3361, do druku nr 3361, 4330, 4330-A
druki senackie nr 1283, 1283 A, 1283 B, 1283 Z
uchwała
opinia
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.
Senat w dniu 29 lipca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4254, do druku nr 4254, 4310
druki senackie nr 1275, 1275 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe.
Senat w dniu 29 lipca 2011 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 4150, do druku nr 4150, 4309, do druku nr 4309
druki senackie nr 1274, 1274 A, 1274 B, 1274 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 29 lipca 2011 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
druki sejmowe nr 3902, do druku nr 3902, 4239
druki senackie nr 1271, 1271 A, 1271 B, 1271 C, 1271 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 29 lipca 2011 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
druki sejmowe nr 4074, 4240
druki senackie nr 1272, 1272 A, 1272 B, 1272 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Senat w dniu 29 lipca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3869, do druku nr 3869, 4296, 4296-A
druki senackie nr 1279, 1279 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 7 marca 2011 r.
Senat w dniu 29 lipca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4219, 4298
druki senackie nr 1268, 1268 A, 1268 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r.
Senat w dniu 29 lipca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4220, 4299
druki senackie nr 1269, 1269 A, 1269 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej reformy Rady Wykonawczej, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 66-2 w dniu 15 grudnia 2010 r.
Senat w dniu 29 lipca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4221, 4300
druki senackie nr 1270, 1270 A, 1270 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

16.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Senat w dniu 29 lipca 2011 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 1174, 1174 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

17.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.
Senat w dniu 29 lipca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4341, do druku nr 4341, 4368, 4368-A
druki senackie nr 1289, 1289 A, 1289 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

18.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym.
Senat w dniu 29 lipca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4268, do druku nr 4268, 4372
druki senackie nr 1291, 1291 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

19.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 29 lipca 2011 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 3960, do druku nr 3960, 4366, do druku nr 4366, do druku nr 4366-A
druki senackie nr 1292, 1292 A, 1292 Z
uchwała
więcej informacji o punkcie

20.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa.
Senat w dniu 29 lipca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3362, do druku nr 3362, 3865, do druku nr 3865
druki senackie nr 1288, 1288 A, 1288 B, 1288 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

21.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o usługach płatniczych.
Senat w dniu 29 lipca 2011 r. wprowadził poprawki (49) do ustawy.
druki sejmowe nr 4217 cz I, 4217 cz II, do druku nr 4217, 4410, do druku nr 4410, 4410-A
druki senackie nr 1295, 1295 A
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

22.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o kontroli w administracji rządowej.
Senat w dniu 29 lipca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4218, do druku nr 4218, 4371,4371-A
druki senackie nr 1294, 1294 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

23.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 29 lipca 2011 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
druki sejmowe nr 2772, do druku nr 2772, 2772-A, 4380
druki senackie nr 1290, 1290 A, 1290 B, 1290 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

24.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 29 lipca 2011 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 3237, do druku nr 3237, 3794, do druku nr 3794, 4241, 4241-A
druki senackie nr 1297, 1297 A
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

25.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).
Senat w dniu 29 lipca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4228, do druku nr 4228, 4375,4375-A
druki senackie nr 1293, 1293 A, 1293 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

26.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.
Senat w dniu 29 lipca 2011 r. wprowadził poprawki (40) do ustawy.
druki sejmowe nr 3447, do druku nr 3447, 4278, 4278-A
druki senackie nr 1276, 1276 A, 1276 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

27.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
Senat w dniu 29 lipca 2011 r. wprowadził poprawki (59) do ustawy.
druki sejmowe nr 3448, 4279, 4279-A
druki senackie nr 1277, 1277 A, 1277 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

28.

Informacja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego w roku 2010.
Senat w dniu 28 lipca 2011 r. zapoznał się z Informacją Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego w roku 2010.
druk senacki nr 1195
więcej informacji o punkcie


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.