Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku 3.04.2009 r.

30. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

1 i 2 kwietnia 2009 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Senat w dniu 2 kwietnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 306, do druku 306 , 1686
druki senackie nr 486, 486A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Senat w dniu 2 kwietnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1662, do druku 1662, do druku 1662, 1731
druki senackie nr 484, 484A, 484B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo dewizowe. Senat w dniu 2 kwietnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1620, 1714
druki senackie nr 482, 482A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych. Senat w dniu 2 kwietnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1700, 1750
druki senackie nr 505, 505A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Senat w dniu 2 kwietnia 2009 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 1516, 1706
druki senackie nr 507, 507A, 507Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Senat w dniu 2 kwietnia 2009 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 1185, 1711
druki senackie nr 489, 489A, 489B, 489Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie. Senat w dniu 2 kwietnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1658, 1703
druki senackie nr 490, 490A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Senat w dniu 2 kwietnia 2009 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
druki sejmowe nr1561, 1648, 1648-A
druki senackie nr 488, 488A, 488Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Senat w dniu 2 kwietnia 2009 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
druki sejmowe nr 914, do druku 914, do druku 914, 1720
druki senackie nr 485, 485A, 485Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Senat w dniu 2 kwietnia 2009 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 1171, do druku 1171, 1172, do druku 1172, 1749
druki senackie nr 509, 509A, 509B, 509Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 2 kwietnia 2009 r. wprowadził poprawki (20) do ustawy.
druki sejmowe nr 1448, 1715, 1715-A
druki senackie nr 506, 506A, 506Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o bateriach i akumulatorach. Senat w dniu 2 kwietnia 2009 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
druki sejmowe nr 1451, 1728, do druku 1728
druki senackie nr 487, 487A, 487Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 2 kwietnia 2009 r. wprowadził poprawki (36) do ustawy.
druki sejmowe nr 1372, 1718, 1718-A
druki senackie nr 480, 480A, 480Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Senat w dniu 2 kwietnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1664, 1719
druki senackie nr 481, 481A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym. Senat w dniu 2 kwietnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 328, 1022, 1022-A
druki senackie nr 508, 508A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Senat w dniu 2 kwietnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1368, do druku 1368, 1723
druki senackie nr 502, 502A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

17.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Senat w dniu 2 kwietnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1228, do druku 1228, 1722
druki senackie nr 503, 503A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

18.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy "Gdański Uniwersytet Medyczny". Senat w dniu 2 kwietnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1659, 1747
druki senackie nr 504, 504A
uchwała
opinia
Więcej informacji o punkcie

 

19.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy
o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku.
Senat w dniu 2 kwietnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1665, 1705
druki senackie nr 491, 491A, 491B
uchwała
opinia
Więcej informacji o punkcie

 

20.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych. Podczas debaty w dniu 2 kwietnia 2009 r. zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.
druki senackie nr 351, 351S
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

21.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Podczas debaty w dniu 2 kwietnia 2009 r. zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.
druki senackie nr 367, 367S
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

22.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Senat w dniu 2 kwietnia 2009 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej.
druki senackie nr 499, 499O, 499P
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

23.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Senat w dniu 2 kwietnia 2009 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.
druki senackie nr 512, 512O
uchwała

 

24.

Zmiany w składzie komisji senackich. Senat w dniu 2 kwietnia 2009 r. podjął uchwały:
-w sprawie zmian w składzie komisji senackich,
- w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

druki senackie nr 510, 516
uchwała
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

25.

Wybór przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Senat w dniu 2 kwietnia 2009 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
druk senacki nr 515
uchwała

 


 

 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.