Prace komisji

Komisja Gospodarki Narodowej

 1. Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 2. Przemysław Berent
 3. Adam Biela
 4. Jarosław Chmielewski
 5. Andrzej Gołaś
 6. Stanisław Kogut - zastępca przewodniczącego
 7. Bronisław Korfanty
 8. Jarosław Lasecki- (do 19 12.2005 r. i od 31.01.2006 r.)
 9. Bogdan Lisiecki
 10. Andrzej Łuczycki - zastępca przewodniczącego
 11. Tadeusz Maćkała
 12. Władysław Mańkut (od 22 lutego 2007 r.)
 13. Marian Miłek
 14. Tomasz Misiak - zastępca przewodniczącego
 15. Antoni Motyczka
 16. Mirosława Nykiel
 17. Andrzej Owczarek
 18. Lesław Podkański
 19. Krzysztof Putra
 20. Jerzy Szmit
 21. Jerzy Szymura
 22. Marek Waszkowiak- przewodniczący
 23. Roman Wierzbicki
 24. Jacek Władysław Włosowicz - zastępca przewodniczącego


Sekretariat: tel. 0-22 694-96-13, fax 0-22 694-94-37,

e-mail: kgn@nw.senat.gov.pl

Wykaz posiedzeń Komisji i stenogramy