Jerzy Szymura

Jerzy Szymura

Okręg wyborczy nr 29 (Rybnik)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 18 czerwca 1949 r. w Rybniku.

W 1972 r. ukończył studia na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Bezpośrednio po zakończeniu studiów podjął pracę w Zespole Oprogramowania w Instytucie Informatyki Czasu Rzeczywistego w Politechnice Śląskiej.

W latach 1983-1987 pracował na stanowisku adiunkta w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

Od połowy lat 80. związany z firmami nowych technologii. W 1984 r. tworzy firmę Micomp, pierwszą prywatną firmę komputerową na Śląsku. Pełni w niej funkcję dyrektora do 1990 r.

W ciągu 20 lat swojej działalności biznesowej stworzył grupę firm informatycznych (Micomp, Techmex, 2Si) zajmujących się oprogramowaniem, dystrybucją sprzętu komputerowego i integracją systemów informacyjnych. Grupa ta w 2002 r. należała do jednej z największych w Polsce na rynku usług teleinformatycznych.

W latach 1987-1995 był dyrektorem generalnym, a od 1995 r. do 2000 r. - przewodniczącym rady nadzorczej w spółce "Techmex S.A." w Bielsku-Białej.

W latach 1989-1992 r. pełnił funkcję członka zarządu w firmie "Techmex Far East Pte. Ltd." w Singapurze.

Od 1992 r. do 2005 r. był prezesem spółki "2Si S.A." w Katowicach.

W latach 90. angażował się społecznie w rozwój prywatnej przedsiębiorczości na Śląsku. Był jednym z założycieli Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego oraz Górnośląskiego Banku Gospodarczego SA (obecnie Getin Bank), w którym pełnił funkcję Prezesa Komisji Rewizyjnej Banku.

Od kilku lat działa na rzecz przekształcenia południowego regionu Polski, obejmującego cztery województwa położone wzdłuż autostrady A-4, w europejski region przemysłu zaawansowanych technologii. Jest inicjatorem powstania Stowarzyszenia Firm Autostrady Nowych Technologii, którego jest prezesem.

Otrzymał wiele nagród i wyróżnień za osiągnięcia w zakresie zarządzania i rozwoju przedsiębiorczości, w tym: InfoStar w dziedzinie biznesu (1992), Tego Który Zmienia Polski Przemysł (2002) i Menadżera 10-lecia na Śląsku (2003). Zaliczony do grona "100 najmądrzejszych Ślązaków" w plebiscycie Dziennika Zachodniego.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma syna.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członek Komisji Gospodarki Narodowej (o Komisji)

Członek Komisji Spraw Unii Europejskiej (o Komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1949 r.
wykształcenie wyższe
zawód: informatyk, menedżer