Bronisław Jan Korfanty

Bronisław Korfanty

Okręg wyborczy nr 30 (Katowice)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 13 sierpnia 1952 r. w Siemianowicach Śląskich, w rodzinie o bogatych tradycjach patriotycznych. Jest wnukiem brata Wojciecha Korfantego, posła i senatora II RP.

W 1978 r. ukończył studia ekonomiczne na Wydziale Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 1983 r. ukończył także studia na Wydziale Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1997 r. ukończył studia podyplomowe w Kolegium Zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Jest prezesem zarządu spółki "Koncept-Informatyka" zajmującej się sprzedażą systemów informatycznych i sprzętu komputerowego oraz wdrażaniem systemów informatycznych. Jest też wiceprezesem w spółce "Koncept-Finanse" zajmującej się usługami księgowo-podatkowymi.

Jest współinicjatorem powołania Instytutu Wojciecha Korfantego i wiceprzewodniczącym Rady Programowej Ruchu Obywatelskiego "Polski Śląsk".

Bezpartyjny.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członek Komisji Gospodarki Narodowej (o komisji)

Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1952 r.
wykształcenie wyższe
zawód: ekonomista, menedżer