Tomasz Misiak

Tomasz Misiak

Okręg wyborczy nr 3 (Wrocław)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

 


Urodził się 7 lipca 1973 r. we Wrocławiu.

W 2000 r. ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, a w 2004 r. - studia podyplomowe w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania w Warszawie.

Od 1999 r. jest wiceprezesem Zarządu Work Service Sp. z o.o.

W latach 1998-2005 był radnym Rady Miejskiej Wrocławia.

Jest członkiem Dolnośląskiej Izby Gospodarczej oraz Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP, jest wiceprzewodniczącym Zarządu Powiatu Wrocławskiego.

Żonaty, ma jedno dziecko.


Członek Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej (o klubie/kole)

Zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej (o komisji)

Oświadczenia senatorskie      rejestr korzyści

ur. 1973 r.
wykształcenie wyższe
zawód: ekonomista, menedżer