Lesław Podkański

Lesław Podkański

Okręg wyborczy nr 7 (Chełm)

Kandydat Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe

Poseł II i III kadencji, senator V kadencji


Urodził się 11 lutego 1956 r. w Tarnawie Małej (woj. lubelskie), w rodzinie chłopskiej.

W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Studiował także w Moskiewskim Instytucie Przemysłu Gazowego i Naftowego.

Pracę zawodową rozpoczął w 1980 r. Dwa lata pracował jako główny mechanik w Lubelskich Zakładach Przemysłu Skórzanego. W latach 1989-1991 był dyrektorem handlowym firmy "Unital" sp. z o.o. W 1992 r. był wicedyrektorem departamentu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. W latach 1992-1993 był wiceministrem, a w latach 1993-1995 - ministrem współpracy gospodarczej z zagranicą.

Od młodości związany jest z ruchem ludowym. Działalność społeczno-polityczną rozpoczął w Związku Młodzieży Wiejskiej. W latach 1983-1985 był instruktorem i kierownikiem Wydziału Ideowo-Wychowawczego Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Lublinie, w latach 1986-1989 - zastępcą kierownika Wydziału Ideologii, Prasy i Propagandy Naczelnego Komitetu ZSL w Warszawie, a w latach 1992-1996 - członkiem Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od 1992 r. jest członkiem Rady Naczelnej tej partii.

W latach 1993-2001 był posłem na Sejm. W Sejmie II kadencji przewodniczył Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą oraz był członkiem Komisji Przekształceń Własnościowych, Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów, a także Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. W III kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej i członkiem Komisji Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji.

W Senacie V kadencji był przewodniczącym Koła Senatorów Ludowych i Niezależnych oraz zastępcą przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego. Był także członkiem Komisji Emigracji i Polaków za Granicą oraz delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Sekretarz Koła Senatorów Niezależnych i Ludowych (o klubie/kole)

Członek Komisji Gospodarki Narodowej (o komisji)

Członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1956 r.
wykształcenie wyższe
zawód: inż. mechanik, parlamentarzysta