Andrzej Maria Gołaś

Andrzej Gołaś

Okręg wyborczy nr 12 (Kraków)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodził się 30 września 1946 r. w Krakowie.

W 1970 r. ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1974 r. uzyskał stopień doktora inżyniera, a w 1985 r. - doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 1995 r. Jest specjalistą w dziedzinie sterowania dźwiękiem i informatyki stosowanej, autorem kilkudziesięciu publikacji, ekspertyz i opracowań dla przemysłu.

Pracuje jako Nauczyciel akademicki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1996-1999 - prorektor). W latach 1989-2002 należał do zespołu ekspertów ministra edukacji; rzeczoznawca Ministerstwa Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przed hałasem i drganiami.

W latach 1998-2002 był prezydentem miasta Krakowa.

Był przewodniczącym Unii Metropolii Polskich (1999-2002) oraz przewodniczącym Komisji Edukacji i Kultury w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu (1999-2002). Jest członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Należy do Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Ligi Walki z Hałasem oraz Audio Engineering Society w USA. Zaangażowany w ratowanie i unowocześnienie Huty im. T. Sendzimira w Nowej Hucie.

Od 1980 r. należy do NSZZ "Solidarność". W grudniu 1981 r. był tymczasowo aresztowany.

Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej (o klubie/kole)

Członek Komisji Gospodarki Narodowej (o komisji)

Członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1946 r.
wykształcenie wyższe
zawód: inż. elektronik, nauczyciel akademicki