Przemysław Berent

Przemysław Berent

Okręg wyborczy nr 15 (Płock)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodził się 14 września 1962 r. w Toruniu.

Z wykształcenia jest germanistą, w 1989 r. ukończył studia na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 1990 r. pracował w firmie jubilerskiej "Argentum" w Płocku jako specjalista do spraw eksportu. W latach 1990-1992 był dyrektorem zarządzającym w prywatnej firmie importowo-eksportowej "Amimex". W latach 1992-1994 pracował jako doradca prezydenta miasta Płocka ds. kontaktów z zagranicą. Od 1994 r. jest prezesem zarządu i dyrektorem zarządzającym firmy Hoppenstedt Bonnier Information Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, działającej w branży informacji gospodarczej.

Jest członkiem Business Centre Club oraz Stowarzyszenia Menedżerów Polskich (2002 r. - wiceprezes i prezes).

W 1991 r. był członkiem założycielem Kongresu Liberalno-Demokratycznego w Płocku. W 1996 r. był członkiem regionalnych władz wojewódzkich Unii Wolności w Płocku oraz Mazowieckiej Komisji Koordynacyjnej. Od 1999 do 2001 r. był przewodniczącym Unii Wolności w Płocku. W 2001 r. był członkiem założycielem Platformy Obywatelskiej w Płocku. Od 2002 do 2003 r. był przewodniczącym Zarządu Powiatu Platformy Obywatelskiej w Płocku, a od 2005 r. - przewodniczący Koła Platformy Obywatelskiej w Płocku.

Żonaty, ma jedno dziecko.


Członek Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej (o klubie/kole)

Członek Komisji Gospodarki Narodowej (o komisji)

Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej (o komisji)

Oświadczenia senatorskie           rejestr korzyści

ur. 1962 r.
wykształcenie wyzsze
zawód: filolog-germanista, menedżer