Tadeusz Maćkała

Tadeusz Maćkała

Okręg wyborczy nr 1 (Legnica)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Poseł III i IV kadencji


Urodził się 2 listopada 1962 r. w Lubinie (woj. dolnośląskie).

W 1986 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1991 r. ukończył aplikację radcowską.

W latach 1986-1990 pracował w Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji we Wrocławiu i Wrocławskim Przedsiębiorstwie Projektowania Urbanistycznego.

W latach 1990-1994 był wiceprezydentem, a w latach 1994-1998 - prezydentem Lubina. Od 1994 r. do 2001 r. był radnym Rady Miejskiej Lubina.

Od 1993 r. jest członkiem Stowarzyszenia "Teraz Lubin".

W Sejmie III i IV kadencji był członkiem Komisji Obrony Narodowej, Komisji Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej.

W czasie studiów był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a następnie NSZZ "Solidarność".

Należał do Partii Chrześcijańskich Demokratów i Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów, które współtworzyły Akcję Wyborczą Solidarność. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP, wchodzi w skład Zarządu Regionu Dolnośląskiego tej partii.

Żonaty, ma jedno dziecko.


Członek Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej (o klubie/kole)

Członek Komisji Gospodarki Narodowej (o komisji)

Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1962 r.
wykształcenie wyższe
zawód: prawnik, poseł