Adam Biela

Adam Biela

Okręg wyborczy nr 7 (Chełm)

Kandydat Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin

Poseł III kadencji, senator V kadencji


Urodził się 5 września 1947 r. w Syryni (woj. śląskie).

W 1970 r. ukończył studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia specjalistyczne w zakresie analizy decyzyjnej odbył na University of Michigan w Ann Arbor w latach 1975-1976 oraz w Decision Research w Eugene (Oregon) w latach 1982-1983. W 1973 r. uzyskał stopień doktora, a w 1980 r. - doktora habilitowanego w dziedzinie psychologii eksperymentalnej i przemysłowej. W 1990 r. otrzymał tytuł profesora, zaś w 1992 r. - stanowisko profesora zwyczajnego. Był stypendystą fundacji: Kościuszkowskiej, Fulbrighta i Humboldta.

W latach 1993-1998 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL. Obecnie kieruje Katedrą Analizy Decyzyjnej oraz Katedrą Psychologii Organizacji i Zarządzania na tej uczelni.

W latach 1993-1998, przez dwie kadencje, zasiadał w Centralnej Komisji do Spraw Tytułu i Stopni Naukowych. Jest przewodniczącym Ogólnopolskiego Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych "Własność i Gospodarność".

Jest autorem prac z zakresu psychologii, filozofii i ekonomii.

Należy do NSZZ "Solidarność", był członkiem władz uczelnianych tego związku na KUL.

Od 1997 do 2001 r. był posłem na Sejm, członkiem Komisji Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji, Komisji Transportu i Łączności oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o reprywatyzacji nieruchomości i niektórych ruchomości osób fizycznych przejętych przez państwo lub gminę miasta stołecznego Warszawy oraz o rekompensatach.

W Senacie V kadencji był członkiem Komisji Emigracji i Polaków za Granicą oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury. Z jego inicjatywy doszło do uchwalenia ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości, która umożliwiła uwłaszczenie sprzedanych wraz z najemcami mieszkań zakładowych. W latach 2003-2004 był obserwatorem w Parlamencie Europejskim, a od 1 maja do 19 lipca 2004 r. - członkiem tego parlamentu. Z jego inicjatywy powstała intergrupa w Parlamencie Europejskim - Rodzina w Europie.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma troje dzieci.


Wiceprzewodniczący Senatorskiego Klubu Narodowego (o klubie/kole)

Członek Komisji Gospodarki Narodowej (o komisji)

Zastępca przewodniczącego Komisji Nauki i Edukacji (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1947 r.
wykształcenie wyższe
zawód: psycholog, pracownik naukowy