Władysław Mańkut

Władysław Mańkut

Okręg wyborczy nr 33 (Elbląg)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci


Senator V kadencji


Urodził się 26 maja 1947 r. w Siebieczowie.

W 1972 r. ukończył studia o kierunku ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). Jest także absolwentem studiów podyplomowych o kierunku humanistycznym na Uniwersytecie Gdańskim (1989 r.) i w zakresie prawa bankowego i bankowości na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1993 r.).

W latach 1973-1975 pracował w Związku Młodzieży Wiejskiej jako wiceprzewodniczący zarządu wojewódzkiego. Następnie przez dwa lata był naczelnikiem miasta i gminy Pieniężno. Od 1977 do 1990 r. pracował na wielu kierowniczych stanowiskach w strukturach władz byłego województwa elbląskiego. W latach 1990-2000 był m.in. dyrektorem Oddziału Banku Rozwoju Rolnictwa "Rolbank" SA i Banku Zachodniego SA w Elblągu. Był organizatorem i pierwszym dyrektorem polskiej placówki bankowej w Kaliningradzie. W latach 1995-1998 był członkiem Rady Nadzorczej Hurtowego Rynku Rolnego "Giełda Elbląska" SA. Od 2001 do 2004 r. był dyrektorem Regionu Północ w przedsiębiorstwie ELEKTRIM-MEGADEX SA w Elblągu, a następnie - menadżerem ds. rozwoju biznesu w firmie SNC - LAVALIN MEGADEX. W 2006 r. był dyrektorem ds. rozwoju biznesu w ABB Zamech Gazpetro.

W latach 1996-1997 pełnił funkcję wojewody elbląskiego, a w latach 1998-2001 - wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Był przewodniczącym zespołu redakcyjnego "Strategii Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego".

W latach 1998-2001 był członkiem Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. Jest członkiem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom oraz prezesem Warmińsko-Mazurskiego Związku Bokserskiego. Był inicjatorem powołania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (od 1998 r. - przewodniczący Konwentu). Jest prezesem Elbląskiego Stowarzyszenia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (od 1999 r.) i Elbląskiej Fundacji Akademickiej (od 2001 r.) oraz członkiem LIONS CLUB Elbląg (od 1993 r.).

W Senacie V kadencji był członkiem Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych, a także wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Restrukturyzacji Energetyki.

Członek założyciel Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pierwszy przewodniczący Rady Wojewódzkiej SdRP w Elblągu oraz wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD w województwie warmińsko-mazurskim.

Jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Żonaty, ma dwóch synów.

Mandat uzyskał w wyborach uzupełniających przeprowadzonych w dniu 28 stycznia 2007 r. Ślubowanie złożył w dniu 7 lutego 2007 r.


Członek Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej (o klubie/kole)

Członek Komisji Gospodarki Narodowej (o komisji)

Członek Komisji Spraw Zagranicznych (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści