Marian Miłek

Marian Miłek

Okręg wyborczy nr 8 (Zielona Góra)

Kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców prof. Mariana Miłka


Urodził się 20 maja 1945 r. w Katowicach.

W 1970 r. ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1976 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, a w 1981 r. - doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 1993 r.

Po ukończeniu studiów podjął pracę w Instytucie Metrologii Elektrycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 1986 r. pracował w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze, gdzie pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z przemysłem, a następnie rektora. W okresie dwóch kadencji (1990-1996) doprowadził do przekształcenia tej uczelni w Politechnikę Zielonogórską. W 1998 r. utworzył Wyższą Szkołę Zawodową Administracji Publicznej w Sulechowie, przekształconą następnie w Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. Jest rektorem tej uczelni od momentu powstania. W 2001 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, odpowiedzialnego m.in. za energetykę. W latach 2002-2005 był ekspertem parlamentarnego zespołu ds. restrukturyzacji energetyki.

W latach 1997-1998 był wojewodą zielonogórskim. Od 1999 do 2003 r. był radnym Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Jest autorem około 90 prac, w tym monografii i podręczników.

Od czterech kadencji jest członkiem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Jest przewodniczącym Rady Konsultacyjnej Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Od 1980 do 1986 r. aktywnie działał w NSZZ "Solidarność" przy Politechnice Śląskiej.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Koła Senatorów Niezależnych i Ludowych (o klubie/kole)

Członek Komisji Gospodarki Narodowej (o komisji)

Członek Komisji Nauki i Edukacji (o komisji)

Oświadczenia senatorskie      rejestr korzyści

ur. 1945 r.
wykształcenie wyższe
zawód: inż. elektrotechnik, nauczyciel akademicki (rektor)