Andrzej Owczarek

Andrzej Owczarek

Okręg wyborczy nr 11 (Sieradz)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodził się 21 czerwca 1950 r. w Pabianicach.

W 1974 r. ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 1974-1981 pracował jako nauczyciel historii w Liceum Ekonomicznym w Łasku. W latach 1984-1990 był nauczycielem w Szkole Podstawowej w Sędziejowicach, od 1999 do 2004 r. - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach.

W 1980 r. został szefem delegatury NSZZ "Solidarność" w Łasku. 13 grudnia 1981 r. internowany w zakładzie karnym w Sieradzu, a następnie w Łowiczu, gdzie przebywał do czerwca 1982 r. Od 1989 do 1990 r. sprawował funkcję szefa Komitetu Obywatelskiego w Łasku.

W latach 1990-2005 był radnym Rady Miasta Łask (1990-1998 - burmistrz miasta i gminy Łask), wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Sieradzkiego (1990-1994) oraz przez dwie kadencje - delegatem do Sejmiku Województwa Sieradzkiego (1994-1998).

Jest prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasku.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

Żonaty, ma pięcioro dzieci.


Członek Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej (o klubie/kole)

Członek Komisji Gospodarki Narodowej (o komisji)

Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1950 r.
wykształcenie wyższe
zawód: historyk, nauczyciel