Andrzej Łuczycki

Andrzej Łuczycki

Okręg wyborczy nr 16 (Radom)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Sekretarz Senatu RP VI kadencji


Urodził się 3 lutego 1952 r. w Radomiu.

W 1999 r. uzyskał licencjat na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej, a w 2001 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W latach 1969-1972 pracował w Zakładach Metalowych im. gen. Waltera w Radomiu jako mechanik. Następnie, m.in. w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym w Radomiu i w Zjednoczeniu Odlewnictwa. Po wprowadzeniu stanu wojennego został zwolniony z pracy i podjął samodzielną działalność gospodarczą. Od 2003 r. jest zastępcą dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu.

Był przewodniczącym Stowarzyszenia Kupców i Usługodawców Ziemi Radomskiej, a następnie wiceprezesem Stowarzyszenia Kupców Polskich. Przez dwie kadencje był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła. Jest członkiem Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

Był uczestnikiem radomskiego protestu 25 czerwca 1976 r. Od 1980 r. jest członkiem NSZZ "Solidarność". W 1989 r. był członkiem Komitetu Obywatelskiego, a następnie współtworzył radomski oddział Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna (ROAD).

Należał do Unii Demokratycznej (późniejsza Unia Wolności). Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP, członkiem Zarządu Regionu Mazowieckiego. Był pierwszym przewodniczącym PO w Radomiu.

Stan wolny, ma dwoje dzieci.


Członek Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej (o klubie/kole)

Zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej (o komisji)

Członek Komisji Obrony Narodowej (o komisji)

Członek Komisji Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1952 r.
wykształcenie wyższe
zawód: mgr administracji, pracownik administracji samorządu wojewódzkiego