Jarosław Lasecki

Jarosław Lasecki

Okręg wyborczy nr 27 (Częstochowa)

Kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Nowy Senat 2005


Urodził się 1 czerwca 1961 r. w Myszkowie (woj. śląskie).

W latach 1980-1985 studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Studia kontynuował w latach 1985-1990 na Uniwersytecie Paderborn oraz na Uniwersytecie RWTH (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule) w Akwizgranie. W 1990 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera mechanika na Politechnice Krakowskiej.

W latach 1990-1995 pracował w The Boston Consulting Group w Düsseldorfie i Zurychu. W latach 1995-2003, jako prezes Zarządu, stworzył od podstaw na terenie Polski sieć sklepów "Plus". Od 2003 r. do 2005 r. był prezesem Zarządu firmy "Teng" zajmującej się nieruchomościami handlowymi. Współprowadzi rodzinne gospodarstwo rolne w powiecie częstochowskim.

Jest działaczem społecznym, propagatorem rozwoju kultury regionalnej. Pomysłodawca ruchu społecznego "Inicjatywa Laseckiego" mającego na celu odnowę życia politycznego. Fundator remontu zabytkowego kościoła parafialnego w Żurawiu (woj. śląskie).

Honorowy prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawiu. Członek Polskiego Związku Łowieckiego, Stowarzyszenia Menedżerów w Polsce, Izby Przemysłowo-Handlowej i Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Był i jest bezpartyjny.

Żonaty, ma pięcioro dzieci.


Mandat wygasł 19 grudnia 2005 r. w wyniku podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały o nieważności wyborów w okręgu częstochowskim ze względu na nieważne karty do głosowania. W wyborach przeprowadzonych 22 stycznia 2006 r. ponownie uzyskał mandat jako kandydat tego samego komitetu wyborczego.


Ślubowanie złożył 30 stycznia 2006r.

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członek Komisji Gospodarki Narodowej (o komisji)

Członek Komisji Spraw Zagranicznych (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1961 r.
wykształcenie wyższe
zawód: inż. mechanik, menedżer