Stanisław Kogut

Stanisław Kogut

Zmarł 18.10.2020 r.

Okręg wyborczy nr 13 (Nowy Sącz)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 29 października 1953 r. w Białej Niżnej (woj. małopolskie).

Jest absolwentem Średniego Studium Zawodowego o profilu mechanicznym.

Od 1972 r. pracuje w Polskich Kolejach Państwowych. Do czasu rozwinięcia działalności związkowej był naczelnikiem Sekcji Naprawy Wagonów w Stróżach należącej do Zakładu Taboru w Nowym Sączu.

W latach 1990-1998 był radnym Rady Gminy Grybów. W latach 1998-2005 był radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego (od 2002 r. - wiceprzewodniczący).

Był inicjatorem powołania w 1998 r. Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Do 2003 r. społecznie pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki "Telepraca". Do 2004 r. był społecznie członkiem Rady Nadzorczej spółki "Hipoterapia".

W latach 1989-1992 był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" węzła PKP Stróże. W latach 1992-1998 pełnił funkcję przewodniczącego Okręgowej Sekcji Kolejarzy NSZZ tego związku w Krakowie. W latach 1998-2005 był przewodniczącym Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w Warszawie. W latach 2000-2005 był członkiem Rady Nadzorczej PKP w Warszawie z ramienia pracowników.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej (o komisji)

Członek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1953 r.
wykształcenie średnie
zawód: technik mechanik, działacz związków zawodowych