Dorota  Arciszewska - Mielewczyk

Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Okręg wyborczy nr 25 (Gdynia)

Kandydatka Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Posłanka na Sejm RP III i IV kadencji
Sekretarz Senatu RP VI kadencji


Urodziła się 16 lutego 1968 r. w Gdyni.

W 1992 r. ukończyła studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, a w 1994 r. - na Wydziale Administracyjnym Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.

Była jednym z fundatorów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Kartuzach, w którym od 1998 r. pełni społecznie funkcję dyrektora.

W 2003 r. zainicjowała powstanie Powiernictwa Polskiego, którego jest prezesem. Jest członkinią Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

W Sejmie III i IV kadencji była członkinią Komisji Integracji Europejskiej, Komisji Transportu i Łączności, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewodniczyła Polsko-Japońskiej Grupie Parlamentarnej.

W 1990 r. wstąpiła do Konfederacji Polski Niepodległej. W latach 2000-2004 należała do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, gdzie pełniła funkcję prezesa Zarządu Województwa Pomorskiego. Po rozwiązaniu SKL w październiku 2004 r., została członkinią Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Bezpartyjna.

Zamężna, ma dwoje dzieci.


Członkini Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członkini Komisji Gospodarki Narodowej (o komisji)

Zastępczyni przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1968 r.
wykształcenie wyższe
zawód: ekonomistka, parlamentarzystka