Mirosława Nykiel

Mirosława Nykiel

Okręg wyborczy nr 26 (Bielsko-Biała)

Kandydatka Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodziła się 23 września 1953 r. w Wańkowej (woj. podkarpackie).

W 1983 r. ukończyła studia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W 1987 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej dla nauczycieli szkół podstawowych w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Katowicach oraz w 2004 r. - w zakresie integracji europejskiej w Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

W latach 1975-1984 pracowała w Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" w Oświęcimiu. Do 1990 r. była nauczycielką języka polskiego w szkołach podstawowych w gminie Miedźna. Od końca 1990 r. pełniła funkcję dyrektora oddziału "Ruch" SA w Oświęcimiu. W 1998 r. została powołana w skład Zarządu "Ruch" SA w Warszawie, a w latach 2000-2001 pełniła funkcję prezesa zarządu tej firmy. W 2002 r. założyła Edukacyjne Centrum Biznesu w Bielsku-Białej, którego była właścicielką i prezesem.

Była działaczką związkową od 1980 r. Jako przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w RSW "Prasa-Książka-Ruch" Oddział w Oświęcimiu, była delegatem na Zjazd Regionalny NSZZ "Solidarność". W 1989 r. została wiceprzewodniczącą Komitetu Obywatelskiego Solidarności w Miedźnej. W latach 1992-1997 pełniła funkcję przewodniczącej Oświęcimskiej Koalicji Obywatelskiej.

Jest założycielem Fundacji "Jedna Europa" oraz Beskidzkiej Inicjatywy Lokalnej w Bielsku Białej.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

Mężatka, ma troje dzieci.


Członkini Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej (o klubie/kole)

Członkini Komisji Gospodarki Narodowej (o komisji)

Członkini Komisji Spraw Unii Europejskiej (o komisji)

Oświadczenia senatorskie      rejestr korzyści

ur. 1953 r.
wykształcenie wyższe
zawód: pedagog, menedżer