Jarosław Marian Chmielewski

Jarosław Chmielewski

Okręg wyborczy nr 20 (Opole)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 21 lipca 1971 r. w Wieluniu.

W 1995 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1997 r. ukończył aplikację sądową w Sądzie Rejonowym w Opolu, a w 2005 r. - aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

W latach 1998-1999 był doradcą prawnym w Opolskiej Kasie Chorych. Od 1999 do 2000 r. był dyrektorem Rejonu Poczty w Opolu. W 2001 r. został zastępcą naczelnika Wydziału Prawnego ZUS w Opolu. W tym samym roku został zastępcą dyrektora Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu, a następnie - pełnomocnikiem prezesa Zarządu PFRON. W latach 2004-2005 był likwidatorem SPZOZ w Częstochowie. Od 2003 r. jest dyrektorem wrocławskiego oddziału Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy z siedzibą w Poznaniu.

22 grudnia 2005 r. został wybrany przez Senat do Krajowej Rady Sądownictwa.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości, wchodzi w skład Opolskiego Zarządu Regionalnego tej partii.

Stan wolny.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członek Komisji Gospodarki Narodowej (o komisji)

Członek Komisji Ustawodawczej (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1971 r.
wykształcenie wyższe
zawód: prawnik