Marek Waszkowiak

Marek Waszkowiak

Okręg wyborczy nr 36 (Konin)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Senator IV kadencji


Urodził się 17 czerwca 1954 r. w Ostrzeszowie.

W 1978 r. ukończył studia chemiczne na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1987 r. uzyskał stopień doktora w Akademii Rolniczej w Poznaniu.

W latach 1977-1990 był pracownikiem naukowym Stacji Badawczej w Koninie, należącej do Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu. W 1990 r. podjął pracę w Akademii Rolniczej w Poznaniu. W latach 1994-1995 był dyrektorem zakładu eksportu w prywatnej firmie handlu zagranicznego "Konimpex", a w latach 1995-1997 - prezesem Zarządu Spółki Handlowo-Usługowej "Hutnik". W 1997 r. został dyrektorem Biura Konińskiej Izby Gospodarczej. W latach 2001-2003 zajmował stanowisko dyrektora ds. rynku w Energomontażu-Północ. Od 2001 do 2005 r. wykładał w konińskim oddziale Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi. Od 2001 r. zajmuje się również doradztwem gospodarczym.

W latach 1990-1998, 2002-2005 był radnym Rady Miasta Konina, pełniąc ostatnio funkcję wiceprzewodniczącego. Od 1990 do 1994 r. - prezydent miasta Konina.

W latach 1987-1989 należał do Klubu Politycznego "Ład i Wolność". Przewodniczył Miejskiemu Komitetowi Obywatelskiemu "Solidarność". Należy do NSZZ "Solidarność". Był członkiem założycielem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego oraz członkiem Rady Naczelnej tej partii.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej (o komisji)

Członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1954 r.
wykształcenie wyższe
zawód: chemik, pracownik naukowy