Antoni Motyczka

Antoni Motyczka

Okręg wyborczy nr 29 z (Rybnik)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodził się 9 czerwca 1941 r. w Rybniku.

W 1968 r. ukończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1981 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie górnictwa, a od 1992 r. jest profesorem Politechniki Śląskiej.

W latach 1974-1980 pełnił funkcję dyrektora administracyjnego Politechniki Lubelskiej. W 1980 r. powrócił na Politechnikę Śląską, gdzie w latach 1990-1996 był dziekanem Wydziału Budownictwa. Jest wykładowcą w Katedrze Komunikacji Lądowej i Mostów. Od 1988 r. jest właścicielem firmy budowlanej.

Specjalista w zakresie technologii drążenia małych tuneli w budownictwie podziemnych obiektów inżynierskich, a w szczególności tunelowania metodami górniczymi. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i wielu patentów.

Od 1998 do 2005 r. był radnym Rady Powiatu Wodzisławskiego (1998-2002 - przewodniczący). W 1999 r. został wybrany na przewodniczącego Zespołu Sterującego ds. Budowy Autostrady A-1.

Jest członkiem NSZZ "Solidarność" Politechniki Śląskiej.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP. Był współzałożycielem tej partii w Rybniku; jest członkiem Zarządu Województwa Śląskiego.

Żonaty, ma jedno dziecko.


Członek Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej (o klubie/kole)

Członek Komisji Gospodarki Narodowej (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1941 r.
wykształcenie wyższe
zawód: inż. górnictwa, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca