Krzysztof Putra


Krzysztof Putra

zmarł 10.04.2010 r.

Okręg wyborczy nr 23 (Białystok)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Poseł X i I kadencji

Wicemarszałek Senatu RP VI kadencji


Urodził się 4 lipca 1957 r. we wsi Józefowo (woj. podlaskie).

W 1982 r. ukończył Technikum Mechaniczne w Białymstoku.

W latach 1975-1994 pracował w Fabryce Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku, najpierw jako robotnik, a od 1983 r. - jako mistrz na wydziale doświadczalnym. W latach 1995-2005 był prezesem Zarządu PUHP "Lech" Sp. z o.o. w Białymstoku.

Od 2002 do 2005 r. był radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego.

W latach 1985-1986 był wiceprzewodniczącym, a w latach 1987-1988 - przewodniczącym Rady Pracowniczej w zakładzie, w którym pracował.

W 1988 r. był współzałożycielem Stowarzyszenia Działaczy Samorządu Pracowniczego.

Był prezesem Klubu Sportowego "Podlasie Białystok".

W Sejmie X i I kadencji był członkiem komisji: Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Gospodarki Morskiej; Systemu Gospodarczego, Przemysłu i Budownictwa oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Od 1980 r. działał w NSZZ "Solidarność".

W 1990 r. był jednym z założycieli Porozumienia Centrum. Był członkiem władz krajowych tej partii i prezesem jej Zarządu Wojewódzkiego w Białymstoku. W 2001 r. był współzałożycielem Prawa i Sprawiedliwości, był prezesem Podlaskiego Zarządu Regionalnego tej partii.

Był żonaty, miał ośmioro dzieci.


Wiceprzewodniczący do spraw senackich Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członek Komisji Gospodarki Narodowej (o komisji)

Oświadczenia senatorskie           rejestr korzyści

ur. 1957 r.
wykształcenie średnie
zawód: technik mechanik, menedżer