Ostatnia zmiana 21 marca 2001 r.

72. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

20, 21, 22 i 23 grudnia 2000 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. - (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2390, 2426, 2426-A, errata do druku nr 2426 - A
druk senacki nr
550, 550A, 550Z
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2375, 2411, 2411-A
druk senacki nr
544, 544A, 544Z
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druk sejmowy nr 2099, 2422, 2422- A
druki senackie nr
542, 542A, 542Z
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2219, 2254
druk senacki nr
551, 551A, 551B
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druk sejmowy nr 2442, 2449
druk senacki nr
546, 546A, 546B
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadku koronnym.
(Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2307, 2360
druki senackie nr
537, 537A, 537B, 537Z
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1414, 1414-A, 2209, 2209-A
druki senackie nr
541, 541A, 541Z
Uchwała, opis w Diariuszu

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wyścigach konnych.
(Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 550, 2126, 2126-A
druki senackie nr
540, 540 A, 540B, 540Z
Uchwała, opis w Diariuszu

9. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw. (Projekt skierowano do Sejmu)
druki senackie nr 459, 459S, 459X
Uchwała

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2343, 2420
druk senacki nr
545, 545A, 545Z
Uchwała, opis w Diariuszu

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druk sejmowy nr 2482
druk senacki nr 556, 556A, 556Z
Uchwała, opis w DiariuszuWersja robocza sprawozdania stenograficznego

Oświadczenia złożone przez senatorów na 72. posiedzeniu Senatu RP

Posiedzenie w Diariuszu