U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 grudnia 2000 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych
i dodatkach mieszkaniowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu
15 grudnia 2000 r. ust
awy o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, przyjmuje tę ustawę bez poprawek.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZE¦KOWIAK