Druk nr 546 A

19 grudnia 2000 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA I PRAWORZĄDNOŚCI

o uchwalonej przez Sejm w dniu 15 grudnia 2000 r.

ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

Marszałek Senatu dnia 18 grudnia 2000 r. skierowała ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2000 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Praw Człowieka i Praworządności

(-) Zbigniew Romaszewski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy
- Kodeks karny wykonawczy

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2000 r. ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy, przyjmuje tę ustawę bez poprawek.