U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 grudnia 2000 r.

w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy
- Kodeks karny wykonawczy

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2000 r. ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy, przyjmuje tę ustawę
bez poprawek.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK