Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Eryka Smulewicza,
VII kadencja

 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie programu udzielania preferencyjnych kredytów (odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie odszkodowań dla rolników w związku ze zniszczeniami plantacji, upraw rolnych, powodowanymi przez zwierzęta(odpowiedź) (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 62 na odcinku Zakroczym - Wyszogród - Płock (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie projektu budowy kanalizacji i poprawy gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko".
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie podwyższenia kwoty pomocy socjalnej(odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora sanitarnego w sprawie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku (odpowiedź) .
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie akcji "Zdrowe wakacje" (odpowiedź) .
 • 79. posiedzenie Senatu, 16 czerwca 2011 r., oświadczenie w sprawie III Ogólnopolskiego Papieski Turnieju Piłki Nożnej dla chłopców ze szkół podstawowych.
 • 79. posiedzenie Senatu, 16 czerwca 2011 r., oświadczenie w sprawie Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka".
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i auto strad w sprawie inwestycji chroniących mieszkańców przed nadmiernym hałasem i kurzem (odpowiedź) .
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie wykorzystania Wisły do rozwoju turystyki (odpowiedź) .
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do ministra spraw wewnętrznych i administracji (odpowiedź) w sprawie stref płatnego parkowania.
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie Urzędu Skarbowego w Sierpcu (odpowiedź).
 • 76. posiedzenie Senatu, 12 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie anten telekomunikacyjnych (odpowiedź).
 • 76. posiedzenie Senatu, 12 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie polityki polskiego rządu w sprawie popierania i ochrony inwestycji (odpowiedź).
 • 75. posiedzenie Senatu, 28 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie działalności KZGW (odpowiedź)
 • 75. posiedzenie Senatu, 28 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego w sprawie lokalnych systemów ostrzeżeń o ewentualnych zagrożeniach powodziowych (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie drogi ekspresowej S10 (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie rozporządzenia o warunkach i trybie przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie współpracy przedsiębiorców z zakładami energetycznymi (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie ewentualnych zmian w ustawie o zamówieniach publicznych (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do komendanta głównego Policji w sprawie wybudowania nowej siedziby Policji w Płocku oraz Sochaczewie (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie organizowania gier i loterii w internecie (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie preferencyjnych kredytów w związku ze szkodami, jakie powstały w gospodarstwach rolnych na skutek wystąpienia klęsk żywiołowych (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie cen energii (odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie pomocy dla rodzin rolniczych poszkodowanych przez powódź (odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie kodeksu postępowania cywilnego (odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie przeniesienia własności (odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź), do ministra rozwoju regionalnego (odpowiedź) oraz do dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (odpowiedź) w sprawie rzeki Wisły .
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do wojewody mazowieckiego.
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie podjęcia prac regulacyjnych na Wiśle na tak zwanym zbiorniku włocławskim i o pogłębianie rzeki na odcinku od Wyszogrodu do Włocławka (odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie pojazdów samochodowych wprowadzanych na rynek polski (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie kodeksu pracy (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie interpretacji słowa "import" (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie Wydziału Gospodarczego w Ciechanowie (odpowiedź).
 • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (odpowiedź).
 • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie ogólnodostępnej bazy orzeczeń(odpowiedź).
 • 67. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zmian ustawowych w podatku VAT (odpowiedź).
 • 67. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych (odpowiedź).
 • 66. posiedzenie Senatu, 25 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie programów pomocowych, do których mogą aplikować organizacje pozarządowe realizujące projekty na rzecz osób niewidomych i niedowidzących (odpowiedź).
 • 66. posiedzenie Senatu, 25 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie grup producenckich (odpowiedź).
 • 65. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie odrolniania gruntów rolnych (odpowiedź).
 • 65. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie procedur związanych z tymczasowym zatrudnieniem cudzoziemców (odpowiedź).
 • 65. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie poprawienia sytuacji na rynku produkcji mleka (odpowiedź).
 • 65. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wsparcia rolników, których gospodarstwa rolne ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych (odpowiedź).
 • 64. posiedzenie Senatu, 4 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie mazowieckim (odpowiedź).
 • 64. posiedzenie Senatu, 4 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Rynku Rolnego w sprawie realizacji działań promocyjnych w ramach funduszu promocji produktów rolno-spożywczych (odpowiedź).
 • 64. posiedzenie Senatu, 4 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie informacji, jakie działania podjął oraz planuje podjąć resort rolnictwa w celu poprawy sytuacji na rynku trzody chlewnej (odpowiedź).
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie likwidacji ośrodków zamiejscowych urzędów i izb skarbowych w Ciechanowie, Radomiu i Siedlecach. ( odpowiedź )
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie skrzyżowaniu drogi krajowej nr 62 z drogą powiatową Kępa Polska - Bodzanów ( odpowiedź ) .
 • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie stabilizacji cen na rynku zbóż (odpowiedź).
 • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie przejęcia PKS w Gostyninie (odpowiedź).
 • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie powodzi w powiecie płockim.
 • 61. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji (odpowiedź) oraz do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 • 61. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie informacji na temat tego, jakie działania podjęło lub planuje podjąć Ministerstwo Gospodarki w celu wsparcia w szczególności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zostały dotknięte klęską tegorocznej powodzi (odpowiedź).
 • 61. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do komendanta głównego Policji w sprawie informacji o liczbie wypadków i kolizji na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 62, Wyszogród - Płock, z drogą powiatową Kępa Polska - Bodzanów w miejscowości Cieśle w gminie Bodzanów (odpowiedź).
 • 60. posiedzenie Senatu, 22 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie strat, które wyrządziła w powiecie płockim tegoroczna powódź (odpowiedź).
 • 60. posiedzenie Senatu, 22 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA w sprawie remontu torów kolejowych w Płocku na odcinku Radziwie - Trzepowo (odpowiedź).
 • 59. posiedzenie Senatu, 8 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie poradni psychologiczno-pedagogicznych (odpowiedź).
 • 59. posiedzenie Senatu, 8 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie ulg dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi (odpowiedź).
 • 58. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie realizacji programu dopłat bezpośrednich (odpowiedź).
 • 57. posiedzenie Senatu, 10 czerwca 2010 r, oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Rezerw Materiałowych w sprawie tegorocznej powodzi (odpowiedź).
 • 57. posiedzenie Senatu, 10 czerwca 2010 r, oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej (odpowiedź) w sprawie projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 28 kwietnia 2010 r.
 • 57. posiedzenie Senatu, 10 czerwca 2010 r, oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu TVP SA w sprawie zdjęcia z ramówki programowej programu informacyjnego "Kurier Mazowiecki" (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie powodzi (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie powodzi (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Rynku Rolnego w sprawie powodzi (odpowiedź).
 • 54. posiedzenie Senatu, 13 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaliczek na projekty realizowane przez beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (odpowiedź).
 • 54. posiedzenie Senatu, 13 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie możliwości udzielenia przez Skarb Państwa pomocy finansowej województwu mazowieckiemu (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie północnej obwodnicy Płocka (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie projektu rozporządzenia ministra sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uprawnień do umorzenia czy rozłożenia na raty należności PFRON (odpowiedź).
 • 52. posiedzenie Senatu, 9 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie prywatyzacji przedsiębiorstw komunikacji samochodowej, zlokalizowanych m. in. w Płocku oraz Gostyninie (odpowiedź).
 • 52. posiedzenie Senatu, 9 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie upadłości Zakładów Mięsnych w Płocku (odpowiedź).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (odpowiedź).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie udzielanych przez Radę Ministrów poręczeń wypłaty odszkodowania (odpowiedź).
 • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do komendanta głównego Policji w sprawie udostępnienia informacji w zakresie liczby wypadków i kolizji na odcinku drogi krajowej nr 60 między Łąckiem a Płockiem (odpowiedź).
 • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie budowy ciągu pieszojezdnego pomiędzy Łąckiem a Płockiem (odpowiedź).
 • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 60 na odcinku Łąck - Płock (odpowiedź).
 • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie uroczystych obchodów 830-lecia Małachowianki (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury (odpowiedź) oraz do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie obwodnicy Gostynina.
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie budowy obwodnicy Płocka (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości złożenia jednego wspólnego wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie ubezpieczeń rolnych na mocy ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarczych z 27 lipca 2005 r. (odpowiedź)
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie rewaloryzacji i nadaniu nowych funkcji społecznych i kulturowych budynkowi koszar na terenie byłego obozu zagłady w Działdowie (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do dyrektora generalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie prac remontowych i modernizacyjnych drogi krajowej nr 62 na terenie gminy Słupno (odpowiedź).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie umieszczania w domach pomocy społecznej osób całkowicie ubezwłasnowolnionych (odpowiedź).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie ewidencji sprzedaży towarów podlegających ustawie o podatku akcyzowym (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 3 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie inicjatywy utworzenia w PWSZ w Płocku nowych medycznych kierunków kształcenia: pielęgniarstwa i fizjoterapii (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 3 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie dopłat bezpośrednich (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie gminy Iłów (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szkód, które powoduje w uprawach rolnych zwierzyna (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w sprawie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej Sieraków-Gostynin oraz przebudowy skrzyżowania na drodze nr 60 Kutno-Gostynin, Kamieniec-Osiny na skrzyżowanie w ruchu okrężnym (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie podatku wyrównawczego (odpowiedź).
 • 42. posiedzenie Senatu, 22 października 2009 r., oświadczenie dotyczące uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Małachowiakom, którzy zginęli w obozach i miejscach zesłania w latach 1939-1956 na terenach ZSRR.
 • 42. posiedzenie Senatu, 22 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zalesiania gruntów rolnych (odpowiedź).
 • 42. posiedzenie Senatu, 22 października 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie środków finansowych z tytułu wspólnej polityki rolnej (odpowiedź).
 • 41. posiedzenie Senatu, 7 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka" (odpowiedź).
 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie akcji udzielania kredytów rolnikom z terenu województwa mazowieckiego z gospodarstw rolnych, które ucierpiały w wyniku tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (odpowiedź).
 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie realizacji działań PROW zleconych samorządowi województwa mazowieckiego (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 31 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie oceny propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej sytuacji na rynku mleka (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 31 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie planów likwidacji Ciechanowskiego Pułku Artylerii im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie planów zlikwidowania rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich.
 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie strat spowodowanych przez ulewne deszcze i gradobicia (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH1408 pod nazwą "Kampinoska Dolina Wisły" (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie zaawansowania prac nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym do wniosku w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 62 na odcinku Zakroczym-Wyszogród-Płock (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego (odpowiedź) w sprawie stworzenia krajowej rezerwy wykonania w związku z realizowanymi przez poszczególne województwa regionalnymi programami operacyjnymi.
 • 34. posiedzenie Senatu, 28 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie planowanych zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w działaniu "Modernizacja gospodarstw rolnych" (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 28 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie prawnych możliwości ograniczenia populacji kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo) (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie progu pomocy publicznej (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki w sprawie centrów pobytowych dla drużyn narodowych uczestniczących w mistrzostwach UEFA Euro 2012 (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie stref ekonomicznych (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 7 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wsparcia inicjatyw podejmowanych przez organizacje, które czynią starania w celu pozyskania środków na organizację imprez i działań promujących Rok Chopinowski (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 7 maja 2009 r., oświadczenie w sprawie Komisariatu Policji w Gąbinie (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie programów operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych w ramach Perspektywy Finansowej 2007-2013 (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w Warszawie w sprawie planowanych zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w Warszawie na terenie delegatury w Ciechanowie i Płocku oraz oddziałów w Mławie, Płońsku, Przasnyszu, Gostyninie, Sierpcu i Sochaczewie (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w sprawie planów likwidacji oddziału ODR w Bielicach (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie poprawy opłacalności produkcji mleka (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie wsparcia podejmowanych przez organizacje z terenu miasta i powiatu sochaczewskiego inicjatyw związanych z organizacją obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 62 (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie Urzędu Skarbowego w Gostyninie (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie rozbudowy drogi nr 7 (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie specjalnych stref ekonomicznych (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 5 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej dla producentów cukru za kwoty oddane do Funduszu Restrukturyzacji w roku gospodarczym 2008/2009 (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 5 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie podatku od nieruchomości w przypadku farm wiatrowych (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 5 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy (odpowiedź) oraz do prezesa ZUS (odpowiedź) w sprawie informacji, czy kobiety zatrudnione w ramach umowy o pracę, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i przebywające na zasiłku macierzyńskim lub wychowawczym, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu.
 • 27. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i dyrektora generalnego Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej "Poczta Polska" w sprawie planów reorganizacji tego przedsiębiorstwa w stosunku do placówek pocztowych znajdujących się na terenie miast i powiatów: ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, przasnyskiego, płońskiego, płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żuromińskiego i żyrardowskiego (odpowiedź), (odpowiedź1).
 • 27. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie podjęcia przez resort w związku z aktualną sytuacją gospodarczą zmian w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu (odpowiedź) w sprawie podziału Grupy ENERGA SA i planowanych działań restrukturyzacyjnych w ENERGA-Operator SA.
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie programu płatności bezpośrednich (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie odnawialnych źródeł energii (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie "Perspektywie Finansowej na lata 2004-2006" (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie opodatkowania środków pochodzących z UE na realizację projektów unijnych (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie oceny wniosków beneficjentów (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 19 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie obowiązku ubezpieczenia upraw roślin i zwierząt (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 19 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 62 na odcinku Płock - Wyszogród - Zakroczym (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 19 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do prezesa ARiMR w sprawie informacji o powiatach z terenu województwa mazowieckiego, które były poszkodowane przez tegoroczną suszę (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie modernizacji drogi nr 60 w powiecie płockim (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera i ministra sportu w sprawie programu "Moje boisko - Orlik 2012".
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do wojewody mazowieckiego w sprawie wielkości strat w uprawach rolnych spowodowanych przez klęskę suszy w województwie mazowieckim (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do prezesa ANR w sprawie propozycji przedstawionej przez gminę Łąck (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie w sprawie obchodów dziewięćdziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu w sprawie programu "Orlik" (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie obwodnicy Mszczonowa (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie w sprawie obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50.
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie wsparcia udzielonego rolnikom i samorządom, dotkniętym epidemią ptasiej grypy (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury (odpowiedź) i generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź) w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 62 na odcinku Płock - Wyszogród - Zakroczym.
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego dotyczącego udzielania wsparcia finansowego na inwestycje z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej i energetyki (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie programu PROW (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie remontów dróg krajowych (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie planowanych zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących przyznawania płatności bezpośrednich i płatności ONW (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do komendanta głównego Policji w sprawie liczby i przyczyn wypadków w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie funkcjonowania cukrowni w Dobrzelinie (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie dofinansowania zakupu środków transportu (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie grup producenckich (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie planowanych zmian w niektórych ustawach w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, dotyczących funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do wojewody mazowieckiego w sprawie odmowy udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Płocka przy ulicy Norwida nr 5 i nr 7 (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie dofinansowania Stowarzyszenia Academia Europea Sarbieviana (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie dofinansowania dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie określenia możliwości legalizacji przyrządów pomiarowych w kontekście definicji paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie klęski suszy (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do komendanta głównego Policji w sprawie wypadków i kolizji, które miały miejsce na rondzie zlokalizowanym w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie budowy obwodnicy Ciechanowa (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska, (odpowiedź) ministra finansów (odpowiedź) i do GIODO (odpowiedź) w sprawie wzmocnienia działalności spółek wodnych.
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do komendanta głównego Policji w sprawie wypadków i kolizji, które w ciągu ostatnich lat miały miejsce na drodze krajowej nr 62 na odcinku Płock - Wyszogród - Zakroczym (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 62 na odcinku Płock - Wyszogród - Zakroczym (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie zaawansowania przygotowań do budowy obwodnicy Raciąża w ciągu drogi krajowej nr 60.
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie działań realizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi związanych ze wsparciem rolników i samorządów z terenu powiatów płockiego i żuromińskiego.
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie propozycji zmian ułatwiających dostęp do działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach PROW 2007-2013 (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie możliwości obniżenia progu minimalnej wartości projektów (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie minimalnego progu wartości inwestycji, umożliwiającemu dofinansowanie (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury (odpowiedź) oraz dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź) w sprawie obwodnicy Żyrardowa.
 • 11. posiedzenie Senatu, 8 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie produkcji trzody chlewnej.
 • 11. posiedzenie Senatu, 8 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa (odpowiedź) i prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (odpowiedź) w sprawie harmonogramu uruchamiania kolejnych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013..
 • 11. posiedzenie Senatu, 8 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa (odpowiedź) i prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (odpowiedź) w sprawie wdrażania działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013..
 • 10. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie odmowy współfinansowania przez Fundusz Promocji Mleczarstwa Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych organizowanej w Sierpcu (odpowiedź).
 • 10. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (odpowiedź).
 • 10. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa (odpowiedź) i prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (odpowiedź) w sprawie wzrostu cen środków do produkcji rolnej.
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministrów: finansów (odpowiedź), pracy (odpowiedź) i gospodarki (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie uproszczenia procedur związanych z produkcją biopaliw na użytek własny rolników.
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie gminy Radzanowo w powiecie płockim (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie płatności zrealizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 r." (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 8. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i "klęskowych" w roku 2008 (odpowiedź).
 • 8. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie przekazania na rzecz miasta części działki nr 668/7 w granicach ABCDE, położonej na terenie Jednostki Wojskowej nr 5699 w Przasnyszu (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie przedłużenia terminu zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania płatności do gruntów rolnych oraz płatności cukrowej.
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie wystąpienia Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie założeń reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa wyższego (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie uproszczenia i częściowego zniesienia obowiązku meldunkowego (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg i autostrad w sprawie obwodnicy północnej Płocka (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania 1.5. "Modernizacja gospodarstw rolnych" (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministrów: rozwoju regionalnego i środowiska (odpowiedź) w sprawie listy projektów indywidualnych do programów: "Infrastruktura i Środowisko", "Innowacyjna Gospodarka" i "Rozwój Polski Wschodniej".
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie zasad przyznawania pomocy finansowej w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury (odpowiedź) i generalnego dyrektora dróg i autostrad w sprawie obwodnicy północnej Płocka.
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie zmiany zasad przyznawania pomocy finansowej dla grup producentów owoców i warzyw (odpowiedź).