Prace komisji

Komisja Gospodarki Narodowej

 1. Grzegorz Piotr Banaś (do 5.03.2009 r. był zastępcą przewodniczącego Komisji)
 2. Stanisław Bisztyga (od 28.11.2007 r.)
 3. Jan Dobrzyński (do 14.01.2009 r. i od 2.04.2009 r.)
 4. Tadeusz Jerzy Gruszka
 5. Stanisław Antoni Iwan
 6. Stanisław Jurcewicz
 7. Kazimierz Mariusz Kleina (do 17.02.2009 r. był zastępcą przewodniczącego Komisji)
 8. Stanisław Kogut- zastępca przewodniczącego Komisji
 9. Krzysztof Majkowski
 10. Tomasz Misiak - (do 19.03.2009 r. - był przewodniczącym Komisji, ponownie jest członkiem komisji od 28.04.2011 r. )
 11. Antoni Motyczka
 12. Władysław Zenon Ortyl
 13. Andrzej Owczarek
 14. Eryk Stanisław Smulewicz
 15. Marek Trzciński (do 14.01.2009 r. był zastępcą przewodniczącego Komisji)- od 5.02.2009 r. ponownie jest członkiem komisji, a od 25.02. 2009 r. ponownie jest zastępcą przewodniczącego Komisji
 16. Jan Wyrowiński (od 18.03.2009 r. w Komisji) - od 19.03.2009 r. przewodniczący KomisjiSekretariat: tel. 0-22 694-96-13, fax 0-22 694-94-37,

e-mail: kgn@nw.senat.gov.pl

Wykaz posiedzeń Komisji i stenogramy