Senatorowie

Grzegorz Banaś

Grzegorz Piotr Banaś

Okręg wyborczy nr 32 (Kielce)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 10 grudnia 1960 r. w Kielcach.

W 1998 r. ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

W latach 1979-2000 pracował w Fabryce Samochodów Specjalizowanych "SHL" S.A. w Kielcach jako specjalista elektronik. Następnie od 2000 do 2005 r. pracował na tym samym stanowisku w firmie TEMA Polska S.A. w Kielcach. Zaangażowany w działalność samorządową. Przez dwie kadencje był radnym Rady Miasta Kielce pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (1998-2002), a następnie przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej (2002-2005) w tej radzie. W 2006 r. został powołany na stanowisko Wojewody Świętokrzyskiego.

Przez wiele lat prowadził również działalność związkową. W latach 1994-2002 był wiceprzewodniczącym Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", a od 1994 do 2005 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej tych związków w Fabryce Samochodów Specjalizowanych "SHL" S.A. w Kielcach.

Jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie" z siedzibą w Kielcach.

Należał do Prawa i Sprawiedliwości. Był członkiem prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego oraz członkiem Rady Politycznej tej partii.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek Komisji Gospodarki Narodowej [o komisji]
Członek Komisji Spraw Unii Europejskiej [o komisji]
Był członkiem Komisji Obrony Narodowej do 14.01.2009 [o komisji]
Był członkiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych do 26.05.2011 [o komisji]


Oświadczenia senatorskie