Senatorowie

Marek Trzciński

Marek Trzciński

Okręg wyborczy nr 11 (Sieradz)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska


Urodził się 22 kwietnia 1958 r. w Zduńskiej Woli.

W 1983 r. ukończył studia na Wydziale Elektroniki Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w zakresie projektowania mikroprocesorów (1984 r.) oraz w Poznańskiej Szkole Menedżerów (1990 r.). W 1990 r. uzyskał stopień doktora w dziedzinie biomechaniki w Katedrze Biomechaniki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

W latach 1983-1990 był pracownikiem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od 1990 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie produkcji materiałów budowlanych oraz wynajmu nieruchomości. Zbudował od podstaw spółkę akcyjną, która po 10 latach działalności zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. Dwukrotnie pełnił funkcję Prezesa Zarządu BUDVAR Centrum SA w Zduńskiej Woli (1997-2004 i od 2006 r.). Dwukrotnie pełnił funkcję przewodniczącego Rady Społecznej: w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli (2003-2007) oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (2007 r.).

W latach 2002-2006 był radnym Rady Miasta Zduńska Wola, a w latach 2006-2007 - radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Jest członkiem Business Centre Club.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP, jest przewodniczącym Zarządu Koła Miejskiego tej partii w Zduńskiej Woli.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej (o komisji)

Członek Komisji Ustawodawczej (o Komisji)

Był członkiem Podkomisji Przyjazne Państwo do 14.01.2009 r. (o podkomisji)

Był członkiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych do 5.02.2009 r. [o komisji]

Członek Koła Senackiego "Obywatele do Senatu" (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie