Senatorowie

Eryk Stanisław Smulewicz

Eryk Smulewicz

Okręg wyborczy nr 15 (Płock)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodził się 20 stycznia 1973 r. w Płocku.

W 1997 r. ukończył studia na Wydziale Budownictwa i Maszyn Rolniczych Politechniki Warszawskiej, a w 1998 r. - studia podyplomowe w zakresie zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w 2007 r. uzyskał tytuł MBA (Executive Master of Business Administration).

Pracę zawodową rozpoczął w 1998 r. w "Naftoremoncie-Naftobudowie" Sp. z o.o. w Płocku. Następnie od 1999 r. do 2007 r. był dyrektorem, a potem prezesem Centrum Wspierania Biznesu w Płocku. Równolegle prowadził własną działalność gospodarczą w dziedzinie doradztwa gospodarczego. Jest konsultantem w zakresie przedsiębiorczości oraz funduszy Unii Europejskiej.

Prowadzi gospodarstwo rolne o profilu roślinnym.

W latach 2004-2007 był członkiem rad nadzorczych kilku spółek, fundacji oraz stowarzyszeń, m.in.: Partnerstwa na rzecz Ziemi Płockiej, Związku Miast Nadwiślańskich w Toruniu, Izby Gospodarczej Regionu Płockiego, Unii Własności Pracowniczej z siedzibą w Warszawie. W 2007 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie koordynował projekt "Kignet" - Izbowy System Wspierania Konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw. Od 2002 r. do 2006 r. był sekretarzem Rady Nadzorczej "Wodociągi Płockie" Spółka z o.o. w Płocku. Był członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki w Warszawie oraz członkiem Lokalnej Grupy Działanie "Razem dla rozwoju" w Bodzanowie w powiecie płockim. W latach 2006-2007 był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Miejskich Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Płocku.

Należy m.in. do Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Od 2006 do 2007 pełnił mandat radnego Rady Miasta Płocka.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Komisji Gospodarki Narodowej [o komisji]

Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi [o komisji]

Członek Podkomisji Przyjazne Państwo (o podkomisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska(o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie