Senatorowie

Stanisław Jurcewicz

Stanisław Jurcewicz

Okręg wyborczy nr 2 (Wałbrzych)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodził się 31 lipca 1961 r. w Bielawie.

W 1988 r. ukończył studia inżynierskie, a w 1996 r. studia magisterskie na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W 1994 r. ukończył tam studia podyplomowe w zakresie telekomunikacji cyfrowej.

W latach 1981-2007 pracował w Telekomunikacji Polskiej m.in. jako kierownik Oddziału Liniowego w Dzierżoniowie (1989-2001), dyrektor Rejonu Telekomunikacji w Ząbkowicach Śląskich (1995-2001), dyrektor Rejonu Obsługi Klientów w Dzierżoniowie (2001-2002). W latach 2002-2007 był dyrektorem sprzedaży produktów i usług TP SA w Wałbrzychu, a następnie we Wrocławiu.

W latach 1990-1998 był członkiem Zarządu Rady Miasta Piława Górna, a w latach 1998-2002 - przewodniczącym tej rady. Od 1995 do 1998 r. był wicemarszałkiem Sejmiku Województwa Wałbrzyskiego. W latach 2002-2007 był radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego; przewodniczący (2005-2006) i wiceprzewodniczący tego sejmiku (2004-2005, 2006-2007).

Jest wiceprezesem Obywatelskiego Bloku Samorządowego, przewodniczącym Rady Powiatowej Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych i wiceprzewodniczącym Komitetu Regionalnego Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP, przewodniczącym Zarządu w powiecie dzierżoniowskim, członkiem Zarządu w Regionie Dolnośląskim i członkiem Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej RP.

Żonaty, ma troje dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (o Komisji)

Członek Komisji Gospodarki Narodowej o Komisji)

Członek Podkomisji Przyjazne Państwo (o podkomisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie