Senatorowie

Andrzej Owczarek

Andrzej Owczarek

Okręg wyborczy nr 11 (Sieradz)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Senator VI kadencji


Urodził się 21 czerwca 1950 r. w Pabianicach.

W 1974 r. ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 1974 - 1981 pracował jako nauczyciel historii w Liceum Ekonomicznym w Łasku.

W 1980 r. został szefem delegatury NSZZ "Solidarność" w Łasku. 13 grudnia 1981 r. internowany w zakładzie karnym w Sieradzu, a następnie w Łowiczu, gdzie przebywał do czerwca 1982 r.

W latach 1984-1990 był nauczycielem w Szkole Podstawowej w Sędziejowicach. Od 1999 do 2004 r. pracował na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach.

Od 1989 do 1990 sprawował funkcję szefa Komitetu Obywatelskiego w Łasku.

W latach 1990-2005 zaangażowany w działalność samorządową. W tym czasie był radnym rady miejskiej w Łasku, pełnił funkcję burmistrza miasta i gminy Łask (1990-1998), był wiceprzewodniczącym Sejmiku Samorządowego Województwa Sieradzkiego (1990-1994) oraz przez dwie kadencje - delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa Sieradzkiego (1994-1998).

Jest prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasku.

W Senacie VI kadencji był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

Żonaty, ma pięcioro dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej (o komisji)

Członek Komisji Gospodarki Narodowej (o Komisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie