Senatorowie

Tadeusz Gruszka

Tadeusz Jerzy Gruszka

Okręg wyborczy nr 29 (Rybnik)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Sekretarz Senatu (od 7.02.2008)


Urodził się 27 listopada 1961 r. w Rybniku.

W 1985 r. ukończył studia na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a w 2000 r. - studia podyplomowe z informatyki na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Od 1985 r. pracuje jako inżynier mechanik w Kopalni Węgla Kamiennego "Jankowice" w Rybniku (obecnie wchodzi w skład Kompanii Węglowej SA). Po odbyciu stażu był dozorcą urządzeń maszynowych pod ziemią, sztygarem zmianowym w oddziale mechanicznym pod ziemią, nadsztygarem mechanicznym do spraw urządzeń dołowych, od 2003 r. - główny mechanik do spraw dołu.

W latach 2004-2007 - radny Rady Miasta Rybnik, w 2007 r. był jej przewodniczącym.

Należy do Związku Zawodowego Dozoru i Nadzoru Górniczego "Kadra" przy Kompanii Węglowej SA.

Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek Komisji Gospodarki Narodowej (o Komisji)

Członek Komisji Spraw Unii Europejskiej (o Komisji)

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie