Senatorowie
Łukasz Abgarowicz

Łukasz Abgarowicz


Okręg wyborczy nr 19 (Warszawa II)


Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Poseł IV i V kadencji


Urodził się 18 października 1949 r. w Bydgoszczy.

W 1972 r. ukończył Wydział Zootechniczny w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W latach 1972--1988 pracował jako trener koni wyścigowych w Państwowych Torach Wyścigów Konnych w Warszawie. Od 1988 r. do 1990 r. był pełnomocnikiem Zarządu do spraw rozwoju spółki "Inar" w Warszawie, a jednocześnie prezesem Zarządu spółki "Warnet" (do 1999 r.). W latach 1999-2002 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki "Dom Development" S A.

W latach 1998-2001 sprawował mandat radnego w Radzie Gminy Warszawa Centrum. Był jej wiceprzewodniczącym.

W Sejmie IV kadencji - członek Komisji Infrastruktury, Komisji Zdrowia oraz Komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy - Prawo spółdzielcze. W Sejmie V kadencji był członkiem Komisji Infrastruktury, Komisji Zdrowia i Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP. Członek Rady Krajowej tej partii.

Żonaty, ma pięcioro dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o Komisji)

Członek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (o Komisji)

Był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej do 15.01.2009 r. (o Komisji)

Wiceprzewodniczący Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie