Senatorowie

Witold Idczak

Witold Lech Idczak

Okręg wyborczy nr 1 (Legnica)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Sekretarz Senatu (do 8.07.2010)


Urodził się 28 stycznia 1969 r. w Legnicy.

W 1995 r. ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

W latach 1998-2002 pracował jako dyrektor w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w Legnicy i we Wrocławiu. W 2007 r. został wiceprezesem Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.

W latach 1995-1998 był przewodniczącym Rady Miejskiej Legnicy, a w latach 1998-2002 - wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W 2003 r. był zastępcą wójta Gminy Głogów, a w latach 2004-2007 r. - sekretarzem tej gminy.

Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Komisji Obrony Narodowej (o Komisji)

Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej (o Komisji)

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie