Senatorowie

Kazimierz Kleina

Kazimierz Kleina

Okręg wyborczy nr 25 (Gdynia)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Senator IV kadencji, poseł V kadencji


Urodził się 21 lutego 1958 r. w Sierakowicach (woj. pomorskie).

W 1982 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, a w 1985 r. historię na Wydziale Humanistycznym tej uczelni. W 1996 r. ukończył Wyższy Kurs Obronny w Akademii Sztabu Generalnego.

W latach 1984-1990 pracował jako nauczyciel w Liceum Ekonomicznym w Żukowie. W okresie 1996-1997 był pracownikiem naukowym Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku oraz prezesem Gdańskiej Akademii Kształcenia Zawodowego. W latach 1997-2001 był członkiem kolegium redakcyjnego "Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego", a od 1998 r. jest członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika "Pomerania". W okresie 2001-2002 był dyrektorem Urzędu Morskiego w Słupsku. W 2002 r. prowadził indywidualną działalność gospodarczą. Od 2002 r. do 2005 r. był dyrektorem Centrum Badań Regionalnych w Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku. Od 2005 r. - przewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku.

Od 2002 r. jest członkiem Rady Fundatorów Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy, a od 2007 r. należy do Rady Kujawsko - Pomorskiej Fundacji "Pro Europa". Jest członkiem Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz członkiem Stowarzyszenia "Rodzina Kolpinga".

W latach 1990-1993 piastował urząd burmistrza Łeby, a w latach 1993-1996 - wojewody słupskiego. Od 2002 do 2005 r. był radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego.

W Senacie IV kadencji był przewodniczącym Komisji Gospodarki Narodowej oraz członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

W Sejmie V kadencji zastępca przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członek Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP. Zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Pomorskiego tej partii.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (o Komisji)

Członek Komisji Gospodarki Narodowej (o Komisji)

Członek Podkomisji Przyjazne Państwo (o podkomisji)

Był członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą do 14.01.2009 r. (o Komisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie