Senatorowie

Tomasz Misiak

Tomasz Wojciech Misiak

Okręg wyborczy nr 1 (Legnica)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Senator VI kadencji


Urodził się 7 lipca 1973 r. we Wrocławiu.

W 2000 r. ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, a w 2004 r. - studia podyplomowe w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania w Warszawie.

Jest twórcą Work Service SA - jednej z największych w Polsce agencji pracy tymczasowej; przewodniczący rady nadzorczej od 2008 r. Laureat wielu nagród biznesowych, m.in. Teraz Polska.

W latach 1998-2005 był radnym Rady Miejskiej Wrocławia.

Jest członkiem Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Amerykańskiego Stowarzyszenia Zarządzania Personelem, Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.

W Senacie VI kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

Stan wolny, ma jedno dziecko.


Członek Komisji Gospodarki Narodowej (o Komisji)

Członek Komisji Spraw Unii Europejskiej (o Komisji)

Członek Koła Senackiego "Obywatele do Senatu" (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie