Senatorowie

Jan Wyrowiński

Jan Wyrowiński

Okręg wyborczy nr 5 (Toruń)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Poseł X, I, II, III i V kadencji


Urodził się 27 sierpnia 1947 r. w Brusach.

W 1971 r. ukończył studia w dziedzinie automatyki przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej, a w 1979 r. - studia podyplomowe w zakresie mikrokomputerowego sterowania obiektami przemysłowymi na Politechnice Warszawskiej.

W latach 1971-1992 pracował w Resortowym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Automatyki "Chemoautomatyka" przy Zakładach Włókien Chemicznych "Elana" w Toruniu. W latach 2001-2003 był negocjatorem w firmie "Karstans Spółka z o.o. - Konsultanci Ekonomiczni". W latach 2001-2005 był stałym ekspertem sejmowej Komisji Skarbu Państwa.

W latach 70., jako działacz Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu, zaangażował się w działalność opozycji demokratycznej. Od 1980 r. do 1991 r. był członkiem NSZZ "Solidarność". W latach 1980-1981 był członkiem Toruńskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. W stanie wojennym internowany w Potulicach i Strzebielinku.

Jest członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (od 1981 r.) oraz Fundacji "Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Kobiet" (od 1990 r.); przewodniczący rady fundacji (od 1999 r.).

W Sejmie RP X, I i II kadencji był członkiem Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W Sejmie RP X kadencji był także członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego. W Sejmie RP I kadencji był członkiem Komisji Przekształceń Własnościowych, a w Sejmie RP II kadencji - zastępcą przewodniczącego tej komisji. W Sejmie RP III kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Sejmie RP V kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa oraz członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Należy do Platformy Obywatelskiej, jest przewodniczącym Koła tej partii w Toruniu.

Wdowiec, ma dwoje dzieci.


Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej (o komisji)

Członek Komisji Spraw Unii Europejskiej (o komisji)

Był członkiem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji do 14.01.2009 r. (o komisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie