Senatorowie

Bronisław Jan Korfanty

Bronisław Jan Korfanty

Okręg wyborczy nr 30 (Katowice)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Senator VI kadencji


Urodził się 13 sierpnia 1952 roku w Siemianowicach Śląskich, w rodzinie o bogatych tradycjach patriotycznych. Jest wnukiem brata Wojciecha Korfantego, posła i senatora II RP.

W 1978 r. ukończył studia ekonomiczne na Wydziale Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 1983 r. ukończył drugie studia na Wydziale Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1997 r. ukończył studia podyplomowe w Kolegium Zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Jest prezesem zarządu spółki "Koncept-Informatyka" zajmującej się sprzedażą systemów informatycznych i sprzętu komputerowego oraz wiceprezesem w spółce "Koncept-Finanse" zajmującej się usługami księgowo-podatkowymi; obecnie na urlopie bezpłatnym.

Jest współinicjatorem powołania Instytutu Wojciecha Korfantego i wiceprzewodniczącym Rady Programowej Ruchu Obywatelskiego "Polski Śląsk". Należy do Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów Polski.

W Senacie VI kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz członkiem Komisji Gospodarki Narodowej.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o Komisji)

Członek Komisji Obrony Narodowej (o Komisji)

Był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej do 5.02.2009 r. (o Komisji)

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie