Senatorowie

Piotr Gruszczyński

Piotr Gruszczyński

Okręg wyborczy nr 36 (Konin)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodził się 15 marca 1958 r. w Gnieźnie.

W 1986 r. ukończył studia na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 1987 r. ukończył studia podyplomowe w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i uzyskał tytuł trenera II klasy w lekkiej atletyce.

W latach 1987-1991 był trenerem lekkiej atletyki w Klubie Sportowym Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu. Prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego i hurtowego (1992-2006) i pracował w przedsiębiorstwach handlowo-usługowych (2004-2006).

W latach 2002-2006 był radnym Rady Miasta Gniezna, a w latach 2006-2007 - wicestarostą Powiatu Gnieźnieńskiego.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP, jest przewodniczącym Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego tej partii.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (o Komisji)

Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o Komisji)

Był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej do 14.01.2009 r. (o Komisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie