Senatorowie

Jacek Swakoń

Jacek Swakoń

Okręg wyborczy nr 1 (Legnica)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska

Poseł III kadencji


Urodził się 21 stycznia 1963 r. w Częstochowie.

W 1986 r. ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej w zakresie elektroenergetyki i automatyki stosowanej.

Pracę zawodową rozpoczął w 1987 r. w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Legnicy. Od 2001 do 2002 r. był wiceprezesem "Interferie" Spółka z o.o. w Lubinie, w latach 2006-2007 - członek Rady Nadzorczej tej spółki. W okresie 2005-2007 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. marketingu w "DGP Dozorbud Grupa Polska" Spółka z o.o. w Legnicy.

Wieloletni działacz związkowy. W latach 1990-1998 był zastępcą przewodniczącego, a następnie przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Zagłębie Miedziowe z siedzibą w Legnicy. W latach 2003-2005 był tam koordynatorem ds. organizacji związku.

W Sejmie RP III kadencji pracował w Komisji Polityki Społecznej i w Komisji Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji [o komisji]

Członek Komisji Środowiska (o Komisji)

Był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej do 16.12.2010 r. [o komisji]

Członek Klubu Polska Jest Najważniejsza (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie